YOU WANT TO GET IN YOUR WORD

KKYDP 13. Etap Tebliği Yayınlandı

531 views / 29.08.2019 / NEWS in category...

Bakanlığımızca kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımlara verilen yüzde 50 hibe desteği uygulamasına başvurular başlamıştır.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında uygulanacak olan yatırımlara yönelik desteklemelerin usul ve esaslarını belirleyen "Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)" 2 Ağustos 2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Başvuruların, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 60 gün içerisinde www.tarimorman.gov.tr internet adresinden yapılması gerekmektedir.

2019/30 sayılı Tebliğ için; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190802-14.htm 

TOP